Kurs Creatrix - trzymiesięczny kurs w kręgu kobiet (online na żywo)

Początek 21/03 lub 21/09

Kategoria

Opis

Praca grupowa, którą cyklicznie proponuję w różnych formach i konfiguracjach to piękne uzupełnienie i rozwinięcie indywidualnego rozwoju. Tutaj będziesz miała możliwość poszerzyć wachlarz doświadczeń o kontekst rodzinny, plemienny, relacyjny. Skorzystaj z tej okazji, żeby zmienić perspektywę.. zobaczyć siebie w innych i innych w sobie!

Wybierz swoją walutę
EUR Euro